Annonspriser 2023

Vill du och ditt företag synas i Polarhunden? Nu har du chansen!
 
Annonspriser 2023:
• Insidor av omslaget i färg: 9.000 SEK för 5 nr // 2.250 SEK för 1 nr
• 1/1 sida i svartvitt: 8.000 SEK för 5 nr // 2.000 SEK för 1 nr
• 1/2 sida i svartvitt: 4.500 SEK för 5 nr // 1.125 SEK för 1 nr
• 1/4 sida i svartvitt: 3.000 SEK för 5 nr // 750 SEK för 1 nr
 
** Observera att svartvita bilder endast gäller i den tryckta versionen av Polarhunden (A5). I den digitala versionen av tidningen alltid blir bilder och annonser i färg.