Annonspriser 2024

Vill du och ditt företag synas i Polarhunden? Nu har du chansen!
 
Annonspriser 2024:
• Insidor av omslaget i färg: 
• 1/1 sida i svartvitt:
• 1/2 sida i svartvitt: 
• 1/4 sida i svartvitt: 
 
** Observera att svartvita bilder endast gäller i den tryckta versionen av Polarhunden (A5). I den digitala versionen av tidningen alltid blir bilder och annonser i färg.