Grönt kort

För att kunna tävla i draghundssport är ett av kraven att man har GRÖNT KORT. Detta gäller tävlingsklasserna men inte i motion – och barnklasserna. 

Utbildningens målsättning är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper för att tävla med draghund och innehåller bland annat regler och bestämmelser, uppträdande på tävlingsplatsen, “sportmanship” samt nödvändig egenvård av hund.

Kurs

  1. En gröntkort kurs genomförs som en studiecirkel med en kursledare. Studieplanen för gröntkort kurs används. Tillsammans med andra ges möjlighet att prata draghund, utbyta erfarenheter och ta del av kursledningens och andras kunskap. 
  2. Kursledaren för kursen har rätt att godkänna deltagare för Grönt Kort under förutsättning att kursen ges i regi av en förening som är ansluten till Svenska Draghundsportförbundet.
  3. Kursledaren ska ha genomgått Svenska Draghundsportförbundets utbildning för Grönt kort instruktörer, vara godkänd examinator eller domare.
    En förteckning över godkända grönt kort instruktörer finns här och en förteckning över domare finns här.
  4. Kursen är registrerad via SISU på föreningens Idrott Online sida.

Om du ännu inte är med i en förening eller din förening inte har möjlighet att arrangera en egen utbildning brukar det, i mån av plats, vara möjligt att hoppa in hos någon annan förening. Aktuella gröntkort utbildningar mm hittar du under sidan föreningsaktiviteter.

Om du har frågor eller synpunkter kring Grönt kort, kontakta kansliet via sdsf@draghundsport.se

Osäker på om du har Grönt kort eller inte?

Gå till www.draghundssport.se
Leta reda på ordet Förening.
Under det hittar du FID-nummer.
Där i sökrutan skriver du in ditt namn.
Du ser då du vilken förening du tillhör, om du har licens och ditt FID-nummer.