webbpolicy

SPHK följer SKKs webbpolicy   
(Avkortad och förenklad text*)

Syftet är att försöka motverka den smutskastning som ibland förekommer på klubbars hemsidor.

Det är viktigt att ha gott omdöme när diskussioner förs via nätet så inte åsikter utvecklas tilll förtal eller liknande.

SKKs Föreningskommitté har arbetat fram en webbpolicy med tillhörande regelverk för hur webbplatser bör hanteras av klubbar anslutna till SKK. 

Genom regelverket finns det möjlighet att internt inom SKK motverka de avarter som finns. 

Som en yttersta konsekvens finns möjligheten att utesluta medlemmar som inte håller sig inom regelverkets ramar.

Webbpolicy

Regler för webbplatser knutna till SKK

En webbplats för en SKK-ansluten klubb är en viktig del för hela organisationen. Det är därför viktigt med gott omdöme vid publicering av innehåll och att arbetet på sajten sker på ett konstruktivt sätt.

Läs om regler som gäller för klubbar anslutna till SKK

Regler

Lagar på internet

Viktigt att veta är att webben omfattas av  samma lagar och regler som i övriga samhället.

SKKs Föreningskommitté har sammanfattat de vanligaste lagarna som brukar nämnas i internetsammanhang.

I dokument finns en kort beskrivning om vad en SKK-ansluten klubb bör tänka på vid publicering av innehåll på sin webbplats.

Lagar

* Texten i sin helhet återfinns på SKKs hemsida.