Polardistans

Polardistans är två tävlingar i en. Långdistanstävlingen Polardistans 300 och medeldistanstävlingen Polardistans 160.

Grundidén med Polardistans var att skapa en tävling som ska pröva våra registrerade polarhundars/ förmåga att under en längre tid arbeta och vistas i en miljö som liknar den ursprungliga.

Läs mer om Polardistans här