Välkommen till Polardistans

Polardistans som långdistanstävling motsvarar någorlunda de ”moderna” förhållanden vi lever under idag, nära det ursprungliga sättet att använda våra polara hundar. Grundidén med Polardistans är att pröva våra registrerade polarhundars förmåga att arbeta under längre tid där det finns förutsättningar att pröva hundarnas polara egenskaper. Polardistans är också ett av de viktigaste proven när vi utvärderar avelsdjur och resultaten av den avel vi bedrivit.

Tävlingen ligger också i linje med SPHKs stadgar.

 

previous arrow
next arrow
Slider