Hundhållning och vaccination

HUNDHÅLLNINGSPOLICY

Version för utskrift finns här.

Arrangören av Polardistans lägger stor vikt vid att alla ska ta väl hand om sina hundar samt följa regler och krav från myndigheter. Även om det är en krävande tävling får det aldrig kompromissas med hundhållningen. 

Arrangören av Polardistans sätter hundarna och förarnas säkerhet främst och detta är ett arbete som alla hjälps åt med. För att tillgodose detta följer vi de regelverk som finns, samt även nedanstående punkter.

Före start: 

 • ska alla hundar vara ID märkta med microchip.
 • ska alla hundar vara vaccinerade.
 • ska ägaren/föraren för hundar äldre än 10 år kunna uppvisa ett veterinärintyg. Veterinärintyget får ej vara äldre än 10 dagar och ska var utfärdat av hundens vanliga veterinär. Hunden ska även godkännas av tävlingsveterinären för att få starta.
 • ska alla hundar veterinärbesiktigas.
 • krävs närvaro vid det obligatoriska förar-/handlermötet där hundhållningen poängteras.
 • ska kontroll av nödproviant och sockor till hundarna ha utförts av arrangören.
 • ska kontroll av den obligatoriska utrustningen ha utförts av arrangören.
 • för dopingkontroll och vård av hundar finns en uppvärmd plats vid start och mål.

Under loppet:

 • genomförs kontroll av hundar på checkpoint.
 • finns veterinär tillgänglig dygnet runt under hela tävlingen.
 • finns skoter och räddningskälke standby på checkpoint för hämtning av skadad
  hund/förare.
 • finns, på checkpoint, en uppvärmd plats för omhändertagande av hundar.
 • behöver en hund ställas av ansvarar funktionärerna på checkpointen för att hunden blir kontrollerad av en veterinär.
 • får föraren/handlern råd av veterinär för alla avställda hundar.
 • ansvarar handlerns för att transportera hem avställda hundar från checkpoints.
 • finns domare som övervakar hundhållningen.
 • har PD300 två obligatoriska veterinärkontroller på checkpoint.
 • har PD160 ett obligatoriskt stopp med veterinärkontroll på checkpoint.

Efter målgång: 

 • sker veterinärkontroll av alla hundar.
 • utdelas pris för bästa hundhållning på båda tävlingarna.
 • för dopingkontroll och vård av hundar finns en uppvärmd plats vid start och mål.

DOPING OCH MEDICINER
Det är förarens ansvar att följa de regler som gäller för doping och medicinering av hund och förare. Regelbrott innebär diskvalificering. Tävlingen följer det svenska dopingreglementet.

OBS: Det svenska dopingreglementet är hårdare än IFSS regelverket.

Mer information om doping både för hund och förare finns på dessa sidor:

SKK (nationellt dopingreglemente för hund):  www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/nationellt-dopingreglemente-for-hund_t24.pdf

SKK (doping i samband med prov & tävling): 
www.skk.se/sv/prov-tavling/regler/doping/

Jordbruksverket:  
Reseguide för hundar och katter

WADA: Doping reglemente för förare
The Prohibited List | World Anti Doping Agency (wada-ama.org)

FÖRARE ÄR OCKSÅ INFÖRSTÅDDA MED:

 • Alla hundar måste vara ID-märkta med ett mikrochip som måste vara 15 siffror och ISO 11784/11785 kompatibel.
 • Om din hunds mikrochip inte är ISO-kompatibel, kan du antingen ta med din egen mikrochipskanner eller be din veterinär att ge din hund ett kompatibelt mikrochip före loppet.
 • Om din hund har två (2) mikrochips måste chipnummer och implantatdatumen för båda mikrochippen dokumenteras i hundens EU-pass eller i “Vaccinationshäftet” som utfärdats av en veterinär.
 • Hundar som passerar gränsen för att komma in i Sverige och tävla på Polardistans måste ha ett giltigt EU-pass för husdjur och måste anmälas till tullen.
 • Hundar som är födda och alltid har bott i Sverige kan ha en giltig “vaccinationsbok” (utfärdad av en veterinär) istället för EU-pass.
 • Hundar som reser från ett EU-land som inte utfärdar pass måste resa med blankett E9.207.
 • Behandling mot dvärgbandmask krävs inte för att komma in i Sverige från något land, men hundar som efter tävlingen ska resa in i eller återvänder till Norge måste behandlas av en veterinär inom de senaste 24-120 timmarna för att passera den norska gränsen och behandlingen måste dokumenteras i hundens EU-pass.
 • Polardistans erbjuder kostnadsfri attestering i passen för deltagande hundar under förutsättning att föraren själv tillhandahåller avmaskningsmedel. I dagsläget finns inget apotek i Särna, endast ett apoteksombud på Konsum med begränsat sortiment. Vi rekommenderar därför att avmaskningsmedel tas med hemifrån. 

VACCINATION
Chefsveterinären och arrangörerna för Polardistans har beslutat att tävlingen kommer följa EUs regler samt Jordbruksverkets och SKKs bestämmelser gällande förflyttning av hundar.

Alla vaccinationer ska göras senast 21 dagar innan evenemanget öppnar (vilket är öppningen av stake-out området, inte datumet för förarens ankomst till Särna).

 Hundar utan giltiga vaccinationer får inte delta i tävlingen.

Vaccinationen måste vara godkänd i hundens hemland och giltighetstiden kan vara olika mellan länderna.

Vaccinets giltighetsdatum måste anges av den behandlande veterinären i EU-passet eller i vaccinationshäftet och baseras på tillverkarens rekommendation om giltighetstiden som, beroende på typ av vaccin, kan vara från 1 år (Kennelhosta, vissa rabies- och leptospirosvacciner) till 3 år (valpsjuka, parvoviros, hepatit och vissa rabiesvacciner).

Med tanke på de faktiska epidemiologiska förhållandena för överförbara hundsjukdomar i Sverige och efter diskussion med lokala veterinärer om risken för sådana sjukdomar under vintertid i området där Polardistans hålls, gäller följande obligatoriska och rekommenderade vaccinationer för att delta i Polardistans:

RABIES
Vaccination mot rabies är obligatoriskt för alla hundar som kommer från andra länder än Sverige och Norge.

Rabiesvaccination måste ha gjorts efter att mikrochippet har implanterats. Hundar från utlandet (undantag från Norge) får komma in i Sverige minst efter 21 dagars väntetid från vaccinationsdatum.

Vid booster vaccination för rabies finns ingen väntetid för att komma in i Sverige, (så länge boostern gavs när den tidigare dosen ännu inte gått ut) utan väntetiden på 21 dagar innan evenemangets start (vilket är öppnandet av stake-out området, inte ankomstdagen för föraren till Särna) måste dock respekteras.

VALPSJUKA, PARVOVIRUS INFEKTION, CANINIE HEPATIT (DHP)

Vaccination mot valpsjuka, hundhepatit och parvovirusinfektion (DHP) är obligatoriskt för alla hundar.

Efter den första vaccinationen måste en booster injiceras inom en period på 2 till 4 veckor.
Varje efterföljande booster är då giltig i de flesta fall i 3 år och (så länge som boostern gavs när den tidigare dosen ännu inte hade gått ut) till det utgångsdatum som anges i EU-passet eller på “Vaccinationshäftet” utfärdat av en veterinär. Om en dos görs efter utgången av giltighetstiden för den föregående, måste en andra dos injiceras inom en period på 2 till 4 veckor för att anses giltig.

LEPTOSPIROS
Vaccination mot Leptospiros är inte obligatoriskt, men REKOMMENDERAS STARKT, med tanke på möjligheten att några av hundarna som deltar i tävlingen kan komma från infekterade områden.

PARAINFLUENZA OCH KENNEL HOSTA

 Vaccinationer mot kennelhosta är OBLIGATORISKA. Nytt för Polardistans 2024!

Denna mycket smittsamma luftvägssjukdom beror på ett virus (Parainfluenzavirus – Pi) OCH en bakterie (Bordetella bronchiseptica – Bb).

För att få maximalt skydd mot kennelhosta finns det olika alternativ och den behandlande veterinären kan föreslå vilket som är bäst för hunden:

Vaccinationer mot kennelhosta:

 1. Nasal – med en enda dos (gäller i 1 år mot Pi och Bb)
 2. Subkutan – första dosen och en booster 3 veckor efter, (gäller i 1 år mot Pi och Bb).

Vaccination mot Bordetella bronchiseptica:

Oral – Denna vaccination (giltigt i 1 år mot Bb) anses giltig mot kennelhosta        ENDAST om en vaccination mot parainfluensa (som DHP+Pi) har gjorts högst 1 år före öppningen av evenemanget (vilket är öppningen av stake-out området, inte ankomstdagen för föraren i Särna).

Om en hund uppvisar minsta misstänkta symtom på “kennelhosta”, kommer veterinärerna att sätta hunden och resten av teamet ur tävlingen och skicka hundarna bort från stake-out och checkpoint området.

PLANERA DIN RESA
För en smidig passage över den svenska gränsen och vid registrering av hundar i sekretariatet till Polardistans uppmanar vi deltagarna att, i god tid före avfärd från hemlandet, konsultera sin veterinär avseende vaccinationernas giltighet.

För mer information gällande inresa till Sverige: Reseguide för hundar och katter till Sverige – Jordbruksverket.se