GDPR

Polardistans erhåller uppgifter som klassas som personuppgifter.

Mer information om GDPR går att läsa här. Länk till lagen om GDPR