Meritering

Meritering – gäller enbart RNB-raser

Polardistans kommer vara en meriterande tävling för de polara raserna: alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky.

Dragprov/distans

DP160:
DP20+     siberian husky
DP100+   alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund.

PD300:
DP250+   alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky

Meriteringsblankett och stamtavlor

  1. Alla deltagande spann av ovanstående raser måste lämna in meriteringsblankett. Detta är ett krav från Svenska Kennelklubben (SKK).
  2. För att kunna delta i en meritering måste hundarna vara registrerade i SKKs hunddatabas. För utlandsregistrerade hundar innebär det att vi måste få in skannade (ej foto) kopior av stamtavlorna. Har hundarna tidigare deltagit i Polardistans eller annan meriterande tävling i Sverige ska de finnas registrerade i SKKs hunddatabas. Du kan kontrollera detta genom att gå in på följande länk: https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.aspx och kontrollera om dina hundar är registrerade genom att fylla i hundens stamboks namn i rutan märkt ”NAMN” och välj rasen vid att klicka på lilla pilen under ”RAS”. Är de inte är registrerade ber vi dig att snarast skanna och mejla stamtavlorna till anmalan@polardistans.se.
  3. OBS! ICKE INLÄMNADE STAMTAVLOR ENLIGT OVAN INNEBÄR STARTFÖRBUD!
  4. Alla skannade stamtavlor ska vara av bra kvalité och sparas i pdf-format. Vänligen skanna en stamtavla per fil.
  5. Om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
  6. Ifylld och underskriven meriteringsblankett lämnas till arrangören i sekretariatet i samband med registreringen före start.
  7. Meriteringsblanketten måste vara dataskriven och vi vill gärna ha in 2 st exemplar.
  8. Vid icke korrekt ifylld meriteringsblankett eller korrekta stamtavlor har du inte rätt att starta i Polardistans.

Tack för ditt samarbete!

SPHKs meriteringsregler 2022 – 2026 rev.pdf

Meriteringsblankett säsong 2022-2026