Förarförsäkran

Förardeklaration – Polardistans 2024

Som deltagare i Polardistans, som arrangeras av Svenska Polarhundklubben, förklarar jag härmed följande:

  1. Jag tillhandahåller min egen personliga sjukförsäkring under Polardistans.
  2. Jag bekräftar att jag har en privat ansvars- och olycksfallsförsäkring, som täcker under denne typ av sports aktivitet.
  3. Jag bekräftar att jag deltar på egen risk.
  4. Jag kommer inte att hålla SPHK som arrangör, de lokala myndigheterna eller arrangörens sponsorer ansvariga för någon skada, olycka eller skada på mig själv, mina handlers, mina hundar, mitt fordon eller min utrustning.
  5. Jag godkänner att jag är bunden av och jag ska följa de utlysta regler på Polardistans’ hemsida, inklusive SKKs doping reglemente för hund.
  6. Jag kommer att följa alla beslut som fattas vid tävlingen av tävlingsfunktionärer. Om det uppstår någon konflikt mellan mig och arrangören och/eller dennes sponsorerna eller de lokala myndigheterna, angående mitt deltagande i Polardistans, samtycker jag till att driva frågan endast genom juridiska organ tillhandahållna av arrangören, dennas sponsorer och de lokala myndigheterna.
  7. Jag har läst och förstått denna deklaration.

Datum:                                   __________________________________________________________________

Namn (versaler):                  __________________________________________________________________

 

Signatur   :                            __________________________________________________________________

Födelsedatum (år/månad/dag) ______________________________________________________________

 

Startnummer:    _______________________________________________

En version för utskrift hittar du här.