Om SPHK

Foto: Anonym

Foto: Anonym

previous arrow
next arrow
Slider

SPHK sysslar med övergripande frågor så som administration klubbtidningen Polarhunden. Det är SPHK som i SKK:s organisation utgör specialklubb för de fyra polara raserna. Många frågor delegeras till rasklubbarna men SPHK är ytterst ansvarig och har kontakten med SKK till exempel rörande resultatrapportering för arbetsprover ansökan om särregler för en av raserna med mera.

Under SPHK finns förutom de fyra rasklubbarna också distrikt som delar SPHK i sex geografiska områden. I distrikten ska samtliga polara raser finnas representerade. Distrikten har huvudansvaret för samtliga aktiviteter inom specialklubben så som dragtävlingar, utställningar, träningsträffar, utbildningar, etc.

Rasklubbarna för Alaskan malamute, Grönlandshund, Samojed och Siberian husky är riksorganisationer under SPHK. Det innebär att rasklubbarnas upptagningsområde är hela Sverige. Rasklubben ska främst syssla med ras- och avelsfrågor samt vissa aktiviteter såsom årlig rasspecial och rasmästerskap. Huvudansvaret för att utställningar och arbetsprover blir av ligger dock på distrikten.

Alla är välkomna på SPHK’s, rasklubbarnas och distriktens aktiviteter var som helst i Sverige.