Årsmöteshandlingar 2022

Balansräkning 2021

Ett tillägg har gjorts under punkt 18 ang Polarhunden.
Dagordning vid Svenska Polarhundklubbens årsmöte den 26 maj 2022 i Ånnaboda

Motion angående avskaffandet av demokratin från Camilla N

Motion angående Trivsel och allas lika värde Camilla Nyström

Motion polarhunden

Motion till SPHK Centralt 2022 från sphk s

Motion till SPHK gällande bokföringsprogram från SPHK Övre Norra

Motion till SPHK gällande post som revisor från SPHK Övre Norra

Motion till SPHK gällande valpgåva

Rambudget 2022

Resultaträkning 2021

Revisionsberättelse

Stadgar för SPHK 2022

Styrelsens svar gällande inkomna motioner

Vad innebär nya typstadgar och vad avser omorganisationen

Verksamhetsberättelse för Svenska Polarhundklubben avser åren 2021 till 2022

Verksamhetsplan 2022 2023