Polardistans framtid

Polardistans framtid  Som många andra ideella organisationer är även Polardistans drabbat av funktionärsbrist. Tidigare fanns en fullsatt organisation som arbetade året runt med planeringen, genomförandet och efterarbetet av tävlingen. De senare åren har samma arbete, trots att tävlingen har växt till ett stort internationellt evenemang utförts av några få personer. Det är

Fortsätt läsa

Var med och påverka SKK

Ta chansen att påverka Svenska Kennelklubbens framtid I nästa fas i vårt visionsarbete om var SKK ska vara år 2030 behöver vi din hjälp! I höst åker vi ut på turné för att höra vad ni medlemmar tycker och tänker – Anmäl ditt intresse att delta redan nu! Spana in

Fortsätt läsa

Förtydligande inför extra årsmöte

Förtydligande inför extra årsmöte             Förklarande bild över organisationen här  En specialklubb med endast en ras dvs specialklubben tillika är rasklubb, ska ha årsmöte enligt de nya typstadgarna säger SKK. En specialklubb med flera rasklubbar ska ha fullmäktigemöte med delegater säger SKK.  SPHK kan inte välja säger SKK,

Fortsätt läsa

Extra årsmöte SPHK 27 juni 2022 kl 19:00

 Dagordning, handlingar samt länk till stadgar Dagordning  1. Justering av röstlängd 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av justeringsmän som tillsamman med mötesordföranden ska justera protokollet 5. Val av rösträknare 6. Beslut om eventuell närvaro och yttranderätt 7. Fråga om medlemmarna

Fortsätt läsa

Läs om stadgarna inför det extra årsmötet!

Kompletterande info till arbetet med stadgarna   Varför skulle vi se över stadgarna?  Läs i pdf-format SKK vill ha en enhetlig organisation för både specialkubbar och rasklubbar som ingår inom SKK. Typstadgarna syftar till att få klara beslutsvägar och tydliga kommunikationsvägar. SKK har därför tagit fram förslag på nya typstadgar. SPHK

Fortsätt läsa