Polarhunden

Tidningen Polarhunden som skulle komma ut vecka 18 kommer att slås samman med det nummer som kommer v 27. Anledningen är att Mia har fått för lite material för en tidning.   Jag önskar er en skön sommar   mvh Anders Hörnlund

Fortsätt läsa

Årsmöteshandlingar 2022

Balansräkning 2021 Ett tillägg har gjorts under punkt 18 ang Polarhunden. Dagordning vid Svenska Polarhundklubbens årsmöte den 26 maj 2022 i Ånnaboda Motion angående avskaffandet av demokratin från Camilla N Motion angående Trivsel och allas lika värde Camilla Nyström Motion polarhunden Motion till SPHK Centralt 2022 från sphk s Motion

Fortsätt läsa

Var är Svenska Kennelklubben år 2030?

Var är Svenska Kennelklubben år 2030? Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade under hösten 2021 att inleda ett visionsarbete med målet att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, och därefter utarbeta strategier som kan ta organisationen mot visionen. Svenska Kennelklubben, SKK, är en anrik organisation med sina rötter

Fortsätt läsa

Info från SKK

Kostnader för porto, papper och kuvert Hej Klubbar! Nedan information gäller de medlemsavier som vi skickar till era medlemmar. Fakta Det råder pappersbrist i världen och av olika anledningar kommer prishöjningar utöver det normala att ske på papper och kuvert. Även postmarknaden har sett en förändring kring hur vi skickar

Fortsätt läsa

Polardistans söker funktionärer!

Vill du vara funktionär på IFSS/WSA VM i långdistans för polarhundar vecka 9, 2022 i Särna? Funktionärerna är tillsammans med tävlingsledningen tävlingens grundpelare och utan alla funktionärer är Polardistans en omöjlighet. Arbetet som funktionär kan innebära långa arbetspass, möten med glada och nöjda tävlande men också med trötta och besvikna

Fortsätt läsa

Inbjudan till årsmöte Alaskan Malamute 2022

Medlemmar i SPHK ́s rasklubb för Alaskan malamute kallas härmed till årsmöte i samband med malamuteveckan lördagen den 12 februari kl. 19:00. Plats: Sulviken 310, 837 93 Järpen Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Sekreterare Emeli Aagedals mailadress är: sekreterare.am@sphk.se Rasklubben bjuder på

Fortsätt läsa