Inbjudan till informationsmöte inför årsmötet

SPHK styrelse bjuder in till Informationsmöte via ZOOM tisdagen den 17 maj, klockan 19.00 – 20.30.

Styrelsen vill informera om följande punkter:

  • Förslag om att gå ur WSA.
  • Tidningen Polarhundens framtid
  • Förslag till stadgar för SPHK.
  • Förslag till ny organisation för SPHK.

Anmälan till mötet görs till kassor@sphk.se senast måndag den 16 maj klockan 22.00. Anmälan görs med namn och mailadress för att få länken till ZOOM. Endast en person per mail-adress.