Inbjudan till årsmöte Alaskan Malamute 2022

Medlemmar i SPHK ́s rasklubb för Alaskan malamute kallas härmed
till årsmöte i samband med malamuteveckan lördagen den 12 februari kl. 19:00.

Plats: Sulviken 310, 837 93 Järpen

Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare
tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Sekreterare Emeli Aagedals
mailadress är: sekreterare.am@sphk.se

Rasklubben bjuder på fika vid mötet.
Varmt välkomna!