Svenska Polarhundklubbens årsmöte

Svenska Polarhundklubben inbjuder till årsmöte lördagen den 16 maj 2020
Inofficiell utställning och föreläsning.

Tid: meddelas senare
Plats: Hussborg Herrgård
Adress: Hussborgsvägen 432
84010 Ljungaverk
www.hussborg.com

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Inför årsmötet finns möteshandlingarna på SPHKs hemsida.

Motioner ska, skriftligen och underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 16/4 2020. Sekreterare: Charlie Lundgren. Vigelsjövägen 15 C. 76151 Norrtälje.

På SKKs hemsida finns information om ”att skriva motioner”

Ordförande:
Anders Hörnlund
Sandbäcken 1. Torsö
54291 Torsö
ordforande@sphk.se

 

 

Svenska Polarhundklubben – Årsmöte