Polarhunden

Ytterst få rasklubbar och distrikt har bidragit med material till sina ledarsidor i kommande nummer av Polarhunden. För att tidningen ska leva vidare krävs det att rasklubbar och distrikt fyller sina sidor med information till sina medlemmar. Medlemmarna i sin tur måste bidra med artiklar.
Fortsätter rasklubbar, distrikt och medlemmar att inte skicka in material kommer jag som ordförande att föreslå en nedläggning av tidningen på årsmötet. Det finns ingen anledning att betala för tomma sidor.
 
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK