Remiss av meriteringsregler

I länken finns en remiss av de nya meriteringsreglerna. Det är bra om du som medlem tycker till om reglerna. Dina synpunkter skickar du antingen till din rasklubb, ditt distrikt eller direkt till SPHKs sekreterare. sekreterare@sphk.se

Era synpunkter kommer vi att behandla på SPHKs styrelsemöte i april för att sen fatta beslut på SPHKs årsmöte  den 16 maj.

mvh Anders Hörnlund
Ordförande SPHK

 

ARBETSDOKUMENT 6 – REMISSUTGÅVA – 2C rev