SPHKs styrelsemöte den 23-24 november 2019

Här kommer en kort rapport från SPHKs styrelsemöte den 23-24 november 2019
 
Styrelsemötet hölls i Stockholm och närvarande gjorde rasklubbar tillsammans med funktionärer från arbetsutskottet i styrelsen.
 
Under styrelsemötet gav rasklubbarna varsin rapport om arbetet inom klubbarna och sammankallande från valberedningen var på plats under en utav dagarna för att få insyn i styrelsens arbete inför det kommande årsmötet.
 
Under styrelsemötet den 23-24/11 2019 beslöts följande:
17. Styrelsen beslutade att SPHK ska ha ett gemensamt utbildningskonto. Ansökan görs med beslut i mötesprotokoll från rasklubb och distrikt, beslut om beviljande från utbildningskonto tas i SPHKs styrelse. Utbetalning av kursavgiften betalas från SPHK till rasklubb eller distrikt efter genomförd kurs.
 
22 b Beslöt styrelsen om maximalt 1 (en) officiell utställning per distrikt och per rasklubb per år. Undantaget Rasklubben för Samojedhund och Mälardalen där två etablerade arrangemang får fortgå. 
 
27. Förfrågan om tillåtelse att anordna Polarhundsmästerskap barmark har inkommit från Gävle-dala. Styrelsen ser positivt på initiativet till barmarkstävling, men anser att Polarhundsmästerskap ska gå på snö. Beslöt styrelsen att tävlingen inte ska ha Polarhundsmästerskapsstatus.
 
34 c Beslöt styrelsen att införa ett förtjänsttecken för medlemmar inom SPHK.
 
38. Beslöt styrelsen att rasklubbar och distrikt som inte skickar en representant till arbetshelgen mister sitt fasta bidrag från SPHK för innevarande år. Beslöt styrelsen att indragna bidrag går till respektive aktivitetsfond för rasklubbar och distrikt.
 
Nästa styrelsemöte är den 18 april 2020