SPHKs styrelsemöte den 7 april 2020.

Här kommer en kort rapport från SPHKs styrelsemöte den 7 april 2020. Styrelsemötet höll per telefon utifrån det rådande läget med Covid-19 och närvarade gjorde rasklubbar och funktionärer från arbetsutskottet i styrelsen. Under styrelsemötet behandlades Covid-19 och dess påverkan på SPHKs verksamheter. Under styrelsemötet den 7 april 2020 beslöts följande:

Fortsätt läsa

SPHKs styrelsemöte den 23-24 november 2019

Här kommer en kort rapport från SPHKs styrelsemöte den 23-24 november 2019   Styrelsemötet hölls i Stockholm och närvarande gjorde rasklubbar tillsammans med funktionärer från arbetsutskottet i styrelsen.   Under styrelsemötet gav rasklubbarna varsin rapport om arbetet inom klubbarna och sammankallande från valberedningen var på plats under en utav dagarna

Fortsätt läsa

Nya rekommendationer gällande protokoll

SKK har utkommit med nya rekommendationer för oss medlemsklubbar gällande protokoll. Vi ska inte längre publicera protokoll på hemsidan, utan istället en kortare text som beskriver vad som avhandlats på styrelsemötet eller arbetshelgen. Justerade protokoll kommer att skickas till distrikt och rasklubbar. Medlemmar kommer precis som tidigare ha möjlighet att

Fortsätt läsa