SPHKs styrelsemöte den 7 april 2020.

Här kommer en kort rapport från SPHKs styrelsemöte den 7 april 2020.

Styrelsemötet höll per telefon utifrån det rådande läget med Covid-19 och närvarade gjorde rasklubbar och funktionärer från arbetsutskottet i styrelsen.

Under styrelsemötet behandlades Covid-19 och dess påverkan på SPHKs verksamheter.

Under styrelsemötet den 7 april 2020 beslöts följande:

3. Årsmöte för SPHK C
Beslöt styrelsen att Svenska Polarhundsklubbens årsmöte kommer att hållas den 19 september i Mora. Annelie Jönsson reserverade sig mot datumet eftersom det är samma helg som samojeds utställning i Visseltofta.

6. Dommarkonferens
Datum för dommarkonferensen är den 2 oktober 2022.
Arbetsgrupp
Beslöt styrelsen att utse Annica Uppström till samordnare av arbetsgrupp för SPHKs raskompendier.

Raskompendier
Beslöt styrelsen att SPHK ansvarar för att raskompendier och att de har en enhetlig layout.
8. Meritering Samojed
DP60 och DP10 i Koppongen.

Beslöt styrelsen att utdela en varning till Rasklubb för samojed, men registrera de som genomfört meriteringen. Vid upprepad händelse kommer meriterande inte att registreras.

Nästa styrelsemöte är den 25 maj 2020