Nyhetsbrev från SKK

Bästa medlemmar
Coronakrisen fortsätter att påverka oss i både stort och smått. Jag tycker att det är mycket tråkigt att vi inte kan träffas med våra hundar på det sätt som vi är vana vid. Jag vet att det är många som har hundar som de skulle vilja kunna ställa ut och få bedömda. Att inte kunna få sin tilltänkta avelshund bedömd eller att få visa sin nya junior är naturligtvis väldigt tråkigt och frustrerande. Att inte heller få träffas och umgås, med och runt våra hundar, känns också mycket tråkigt. Många av oss upplever också en helt ny vardag med arbete och möten som i stor utsträckning sker med digitala hjälpmedel vilket ytterligare spär på isoleringskänslan.Läs hela nyhetsbrevet här