Nya rekommendationer gällande protokoll

SKK har utkommit med nya rekommendationer för oss medlemsklubbar gällande protokoll. Vi ska inte längre publicera protokoll på hemsidan, utan istället en kortare text som beskriver vad som avhandlats på styrelsemötet eller arbetshelgen. Justerade protokoll kommer att skickas till distrikt och rasklubbar. Medlemmar kommer precis som tidigare ha möjlighet att ta del av protokoll och hänvisas till sitt distrikt eller rasklubb för att be om utdrag.
 
Kort rapport från SPHKs arbetshelg 2019
 
Arbetshelgen hölls i Stockholm och närvarade gjorde distrikt och rasklubbar tillsammans med funktionärer från arbetsutskottet i styrelsen.
 
Under arbetshelgen gick ordförande igenom styrande dokument, arbetsrutiner och kommunikationsplan och kassör gick igenom ekonomin för SPHK. Arbetshelgen behandlade även bl a det pågående arbetet med RAS och meriteringsregler.
 
Under arbetshelgen den 31/8-1/9 2019 beslöts följande:
3. b Beslöt styrelsen att använda Google drive till gemensam lagringsyta för protokoll.
3 e Beslöt styrelsen att ändra sista datum till att lämna in aktiviteter till aktivitetskalendern till den 31 augusti.
3 f Beslöt styrelsen om ändring i Ekonomiska riktlinjer 10. Allmänna råd gällande ersättning för telefon- och uppkopplingskostnader. Nya Ekonomiska riktlinje publiceras på hemsidan.

7. Beslöt styrelsen att SPHKs årsmöte 2020 ska ske senast sista maj och arrangeras av Nedre Norra i samband med utställning eller annan aktivitet.

8.  Beslöt styrelsen att nästa års arbetshelg för SPHK blir den 20-21 augusti 2020 på Best Western Arlanda Hotellby.
11. Beslöt styrelsen att SPHK står bakom beslut att WSA går in under IFSS.

15. Beslöt styrelsen att SPHK avsätter pengar för två personer till per rasklubb kan gå SKKs avel och genetikkurs. Vid avslutad kurs ska rasklubb uppvisa godkänt diplom samt kvitto innan förtroendevald erhåller ersättning för kursavgift och tillhörande litteratur.

21.  Beslöt styrelsen att ersätta Nedre Norra ansökan med 10.000kr från Polarhundsmästerskapfonden.

Beslöt styrelsen att ersätta Grönlandshunds ansökan med 8.500kr från Aktivitetsfonden.

24. Beslöt styrelsen att punkten “Information till utställningsdomare” ska vara stående på varje arbetshelg.
 
25. Beslöt styrelsen att SPHK ska vara representerad på Stockholms hundmässa.
En ny folder för varje ras ska tas fram. Beslöt styrelsen att digitalt underlag ska vara färdigställt till styrelsemötet i november.
 
26 a. Beslöt styrelsen att när det finns beslut från Länsstyrelsen och/eller SKK om omhändertagande eller vanvård av någon utav våra fyra polararaser ska SPHK inte tillåta annonsering av uppfödaren/hundägaren i polarhunden, hemsida eller sociala medier.
 
26 b. Excel är inte ett godkänt bokföringsprogram för klubbar anslutna till SKK. Beslöt styrelsen att ingen utav klubbarna ska använda sig utav Excell.
 
29 b. Beslöt styrelsen att SPHK inte deltar med utställningsmonter på EM i barmark, endast samojed har visat intresse att representera klubben.
29 d. Beslöt styrelsen att rekommendera alla SPHKs arrangörer att frilägga minst två sidor av ringen från tält. För att möjliggöra för åskådare att se utställning av våra polara raser.
 
Nästa styrelsemöte är den 23-23 november 2019