Inbjudan till extra årsmöte för SPHK

Inbjudan till extra årsmöte för SPHK

SPHK bjuder in till extra årsmöte via ZOOM måndagen den 27 juni 2022 klockan 19.00.

Det extra årsmötet kommer endast att behandla frågan om SPHKs nya stadgar.

  • Mötet kräver föranmälan via mailadress senast den 21 juni. I samband med anmälan ska medlem uppge namn, SKK/SPHK medlemsnummer och mailadress
  • Anmälan görs till sekreterare@sphk.se
  • Endast en röst per mailadress gäller
  • Möteshandlingarna kommer att finns tillgängliga senast 10 dagar före mötet
  • Information om hur mötet ska genomföras finns tillgängligt senast 10 dagar före mötet
  • Information om digitalt årsmöte finns på SKK hemsida

Styrelsen