Förtydligande inför extra årsmöte

Förtydligande inför extra årsmöte             Förklarande bild över organisationen här 

En specialklubb med endast en ras dvs specialklubben tillika är rasklubb, ska ha årsmöte enligt de nya typstadgarna säger SKK.

En specialklubb med flera rasklubbar ska ha fullmäktigemöte med delegater säger SKK. 

SPHK kan inte välja säger SKK, då SPHK består av fyra rasklubbar. Medlemmarna har endast full närvaro-, yttrande- och beslutanderätt på rasklubbens årsmöte säger SKK.

  • Skulle medlemmarna rösta nej till SPHKs anpassade förslag med fullmäktigemöte och delegater kommer SKK nästa år ändå att fastställa SPHKs nya stadgar.
  • Röstar medlemmarna nej till de nya stadgarna innebär det också att ett nej till digitala årsmöten för rasklubbarna.
  • Röstar medlemmarna ja får varje rasklubb genom sina delegater inflytande efter medlemsantal. En rasklubb kan därmed inte köra över de andra rasklubbarna.
  • Medlem kan motionera till rasklubben. Rasklubben kan ta motionen vidare till SPHK’s fullmäktigemöte.
  • För en tydlig bild titta på schemat nedan.