Valpkullar

Avelsrekomedationer som ska vara uppfylla för valpförmedling

 • Både tik och hane ska vara röntgade och fria från höftleds- och
  armbågsdysplasi (HD och ED).
 • Både tik och hane ska de vara ögonlysta och fria från ärftliga ögonsjukdomar inom
  24 månader före parningstillfället, dock inte om senaste ögonlysningen var
  utan anmärkning och genomfördes efter hunden uppnått 7 års ålder.
 • Både tik och hane bör vara utställd med minst “Very Good” i kvalité.
 • Antingen tik eller hane ska ha ett godkänt dragprov.
 • Ett av föräldradjuren skall vara fri från PN (homozygot normal).

Som medlem är det utan kostnad att annonsera valpkull via rasklubbens
valpförmedling. Annonserna ligger ute i 12 veckor och tas sedan bort om inget annat
meddelas.

Frågor och annonser skickas till sekreterare@sphk.se