Omplaceringar

Här finner ni hundar som söker nytt hem. Försök ta reda på så mycket som möjligt om det individ som ska omplaceras samt rasens behov och ursprung. Finns mycket information på rasklubbens sidor. Du är även välkommen att kontakta någon i styrelsen om du vill ha lite tips och råd.

Vill du annonsera är det bra om vi också får veta registreringsnummer på hunden. Bra att tänka på innan du tar över en omplaceringshund är att studera hundens och dess närmaste släktingars hälsostatus, vilket du kan göra på hunddata.

Om du inte redan har läst informationen under ”Hundförmedling”, så vänligen gör det nu!

Annonserna ligger ute i 12 veckor och tas sedan bort om inget annat meddelas.

Skicka frågor och annonser till: sekreterare@sphk.se