Information från SKKs centralstyrelse

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.  Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller

Fortsätt läsa

Information om covid-19

Hej! På SKKs hemsida hittar ni information om covid-19, coronaviruset. Det är viktigt att ni följer utvecklingen om vad skk fattar för beslut.  Dispens för senarelagda årsmöten Den 11 mars 2020 beslutade SKKs Centralstyrelse att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj.

Fortsätt läsa

Meritering Furudal/Koppången

Med anledning av oklarheter vid meriteringen på Dp 60 och torsdagens Dp 10 vid rasklubben för samojeds vintersamling i Furudal/Koppången har jag varit i kontakt med SKK om hur SPHK ska hantera ärendet. SPHK kommer att diskutera meriteringen på styrelsemötet den 18 april. Resultaten kommer inte att registreras innan dess.

Fortsätt läsa

Mertitering

Vid arrangemang av meritering/arbetsprov kan Ingen rasklubb eller distrikt kräva att meriteringsblanketterna ska vara dataskrivna. Är blanketten ifylld för hand har SPHK som krav att den ska vara tydliga och läsbar. Anders Hörnlund Ordförande SPHK

Fortsätt läsa

Medlemsrådgivare

Från och med på måndag den 3 februari byter medlemsavdelningen på SKK kansli namn till Medlemservice och personerna som arbetar med din klubbs medlemmar kommer kallas medlemsrådgivare. I och med detta så byter vi även telefonnummer och vårt nya nummer blir då 08-795 33 44. Det blir för er nödvändigt att ändra numret på era hemsidor

Fortsätt läsa

Remiss av meriteringsregler

I länken finns en remiss av de nya meriteringsreglerna. Det är bra om du som medlem tycker till om reglerna. Dina synpunkter skickar du antingen till din rasklubb, ditt distrikt eller direkt till SPHKs sekreterare. sekreterare@sphk.se Era synpunkter kommer vi att behandla på SPHKs styrelsemöte i april för att sen

Fortsätt läsa

Polarhunden

Ytterst få rasklubbar och distrikt har bidragit med material till sina ledarsidor i kommande nummer av Polarhunden. För att tidningen ska leva vidare krävs det att rasklubbar och distrikt fyller sina sidor med information till sina medlemmar. Medlemmarna i sin tur måste bidra med artiklar. Fortsätter rasklubbar, distrikt och medlemmar

Fortsätt läsa

Svenska Polarhundklubbens årsmöte

Svenska Polarhundklubben inbjuder till årsmöte lördagen den 16 maj 2020 Inofficiell utställning och föreläsning. Tid: meddelas senare Plats: Hussborg Herrgård Adress: Hussborgsvägen 432 84010 Ljungaverk www.hussborg.com På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Inför årsmötet finns möteshandlingarna på SPHKs hemsida. Motioner ska, skriftligen och underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 16/4 2020. Sekreterare:

Fortsätt läsa

SPHKs styrelsemöte den 23-24 november 2019

Här kommer en kort rapport från SPHKs styrelsemöte den 23-24 november 2019   Styrelsemötet hölls i Stockholm och närvarande gjorde rasklubbar tillsammans med funktionärer från arbetsutskottet i styrelsen.   Under styrelsemötet gav rasklubbarna varsin rapport om arbetet inom klubbarna och sammankallande från valberedningen var på plats under en utav dagarna

Fortsätt läsa