Information om covid-19

Hej! På SKKs hemsida hittar ni information om covid-19, coronaviruset. Det är viktigt att ni följer utvecklingen om vad skk fattar för beslut. 

Dispens för senarelagda årsmöten

Den 11 mars 2020 beslutade SKKs Centralstyrelse att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Vidare föreslog Föréningskommitten den 20 mars att dispensen ska förlängas till efter sommaren vilket CS kommer att fatta beslut om vecka 13.

Det finns fortfarande möjligheter att i mindre omfattning delta i prov och tester med ett begränsat antal hundar och deras friska ägare. Kanske kan man också själv stämma träff med sina träningskamrater vare sig det gäller ringträning, bruksträning eller träning i allmänna hundsporter.

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för smittspridning mindre vid utomhusevenemang än inomhus. Lyckligtvis går vi mot ljusare tider och möjligheterna att mötas utomhus blir större.

För mer information läs på SKKs hemsida.

Notera att SKK eventuellt fattar ett nytt beslut under vecka 13.
 
mvh Anders Hörnlund
Orförande