Meritering Furudal/Koppången

Med anledning av oklarheter vid meriteringen på Dp 60 och torsdagens Dp 10 vid rasklubben för samojeds vintersamling i Furudal/Koppången har jag varit i kontakt med SKK om hur SPHK ska hantera ärendet. SPHK kommer att diskutera meriteringen på styrelsemötet den 18 april. Resultaten kommer inte att registreras innan dess.

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK