Remiss av meriteringsregler

I länken finns en remiss av de nya meriteringsreglerna. Det är bra om du som medlem tycker till om reglerna. Dina synpunkter skickar du antingen till din rasklubb, ditt distrikt eller direkt till SPHKs sekreterare. sekreterare@sphk.se Era synpunkter kommer vi att behandla på SPHKs styrelsemöte i april för att sen

Fortsätt läsa

Polarhunden

Ytterst få rasklubbar och distrikt har bidragit med material till sina ledarsidor i kommande nummer av Polarhunden. För att tidningen ska leva vidare krävs det att rasklubbar och distrikt fyller sina sidor med information till sina medlemmar. Medlemmarna i sin tur måste bidra med artiklar. Fortsätter rasklubbar, distrikt och medlemmar

Fortsätt läsa

Svenska Polarhundklubbens årsmöte

Svenska Polarhundklubben inbjuder till årsmöte lördagen den 16 maj 2020 Inofficiell utställning och föreläsning. Tid: meddelas senare Plats: Hussborg Herrgård Adress: Hussborgsvägen 432 84010 Ljungaverk www.hussborg.com På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Inför årsmötet finns möteshandlingarna på SPHKs hemsida. Motioner ska, skriftligen och underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 16/4 2020. Sekreterare:

Fortsätt läsa

SPHKs styrelsemöte den 23-24 november 2019

Här kommer en kort rapport från SPHKs styrelsemöte den 23-24 november 2019   Styrelsemötet hölls i Stockholm och närvarande gjorde rasklubbar tillsammans med funktionärer från arbetsutskottet i styrelsen.   Under styrelsemötet gav rasklubbarna varsin rapport om arbetet inom klubbarna och sammankallande från valberedningen var på plats under en utav dagarna

Fortsätt läsa