Information om årsmöte eller inställda årsmöten våren 2021

Hej!
Jag ber er läsa igenom vad som gäller om årsmöten under 2021. Ska ni skjuta upp klubbens årsmöte måste ni sätter in er i vad som gäller. Genomför klubben ett digitalt årsmöte finns det nya uppgifter som ska ingå i protokollet, väljer ni att skjuta upp årsmötet ett år finns det delar som ni måste göra klart med styrelsen samt informera medlemmarna om. Länkarna finns längre ner i texten  
 
Pandemin har förändrat mycket och skapat nya sätt att arbeta. Inom vår verksamhet gäller det årsmöten, specialklubbskonferenser och t o m kennelfullmäktige som ev blir digitalt. För 1 ½ år sedan var det ens inte tänkbart med digitala årsmöten inom SKK.
 
Information om hur digitala årsmöten och kallelse ska gå till finns på SKKs hemsida under Covid-19 – års och fullmäktigemöten. Där finns en tydlig beskrivning och en lathund om hur digitala möten bör gå till med möjlighet att rösta och behandla voteringar. Vid ett digitalt årsmöte rekommenderar jag er att använda ZOOM och VooteIT. Det är ett bra system som SKK utgår ifrån och arbetar med.
 
Klicka in er på Föreningsarbete under coronapandemin (utdrag från skks hemsida)
 
Att genomföra årsmöten under 2021
Oavsett vad respektive medlemsorganisations stadgar ställer för krav på års- och fullmäktigemöten har Föreningskommittén beslutat att följande ska gälla för alla klubbar inom SKK-organisationen under 2021.
        
Den senaste tidpunkten att genomföra års- eller fullmäktigemöte är den 30 juni 2021. SKKs specialklubbar ansvarar för att samordna de möten som ska ske inom den egna organisationen och har rätt att fatta beslut om att underordnade klubbar ska hålla sina möten vid en tidigare tidpunkt.
(Det betyder att SPHKs årsmöte ska hållas mellan 1 till 30 juni).
 
·        Kallelse till års- eller fullmäktigemöte ska ske via e-post och hemsida och utfärdas senast 21 dagar före mötet. Föreningskommittén rekommenderar SKKs medlemsorganisationer att uppmana medlemmar att skicka in e-postadresser för att möjliggöra kallelse.
 
Års – och fullmäktigemöten
 
SKKs mötestyper
·        Digitalt årsmöte
 
Mvh Anders Hörnlund
Ordförande SPHK