Polardistans framtid

Polardistans framtid  Som många andra ideella organisationer är även Polardistans drabbat av funktionärsbrist. Tidigare fanns en fullsatt organisation som arbetade året runt med planeringen, genomförandet och efterarbetet av tävlingen. De senare åren har samma arbete, trots att tävlingen har växt till ett stort internationellt evenemang utförts av några få personer. Det är

Fortsätt läsa

Var med och påverka SKK

Ta chansen att påverka Svenska Kennelklubbens framtid I nästa fas i vårt visionsarbete om var SKK ska vara år 2030 behöver vi din hjälp! I höst åker vi ut på turné för att höra vad ni medlemmar tycker och tänker – Anmäl ditt intresse att delta redan nu! Spana in

Fortsätt läsa

Information från SPHKs extra årsmöte

Vid ordinarie årsmöte bifölls förslaget till nya stadgar inklusive tilläggsyrkanden. Eftersom förslaget inte bifölls med trefjärdedelars majoritet måste ett extra årsmöte hållas. Den 27 juni 2022 höll SPHK ett extra årsmöte via ZOOM för att besluta om nya stadgar inklusive tilläggsyrkanden. Följande tilläggsyrkanden ingår i förslaget Alla medlemmar ska ha

Fortsätt läsa

Läs om stadgarna inför det extra årsmötet!

Kompletterande info till arbetet med stadgarna   Varför skulle vi se över stadgarna?  Läs i pdf-format SKK vill ha en enhetlig organisation för både specialkubbar och rasklubbar som ingår inom SKK. Typstadgarna syftar till att få klara beslutsvägar och tydliga kommunikationsvägar. SKK har därför tagit fram förslag på nya typstadgar. SPHK

Fortsätt läsa

Var är Svenska Kennelklubben år 2030?

Var är Svenska Kennelklubben år 2030? Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade under hösten 2021 att inleda ett visionsarbete med målet att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, och därefter utarbeta strategier som kan ta organisationen mot visionen. Svenska Kennelklubben, SKK, är en anrik organisation med sina rötter

Fortsätt läsa

Info från SKK

Kostnader för porto, papper och kuvert Hej Klubbar! Nedan information gäller de medlemsavier som vi skickar till era medlemmar. Fakta Det råder pappersbrist i världen och av olika anledningar kommer prishöjningar utöver det normala att ske på papper och kuvert. Även postmarknaden har sett en förändring kring hur vi skickar

Fortsätt läsa