Är Du intresserad av att delta i styrelsearbete inom SPHK?

Inom valberedningen för SPHK så jobbar vi för att hitta intresserade medlemmar som vill bidra till arbetet med SPHK. Vi har några styrelseposter att fylla inför kommande årsmöte.

Arbetet inom SPHK:s styrelse innefattar gemensamma frågor som rör alla våra fyra raser och lite blandade uppdrag för styrelsen. Om detta känns intressant så får du gärna höra av dig till oss i valberedningen.

Agneta Hörnlund sekreterare.sh@sphk.se

Karina Andreasen ordforande.am@sphk.se

Michael Berglöf qola@msn.com

Helen Söderström ordforande.grl@sphk.se