GDPR – SPHK värnar om din integritet

Hej!

Den 25 maj trädde EUs nya dataskyddslag i kraft. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen.

Svenska Kennel Klubben hanterar en del av dina personuppgifter vid anmälan om medlemskap genom deras medlemsadministration. Svenska Polarhundklubben (SPHK) hanterar i sin tur en del av dina personuppgifter såsom: Namn, adress, land, födelseår, kön, e-postadresser, telefonnummer. Delar av personuppgifterna hanteras även vid anmälan för tävlingar, utställningar, arbetsprover och i vid ekonomiärenden. Det innehåller namn, adress, Plusgiro/Bankgiro eller Bankkonto inklusive clearingnummer.

SPHK värnar om din integritet och följer den nya förordningen. Du har rätt att få uppgifterna raderade eller rättade.

Mer om detta finns på Svenska Kennel Klubbens hemsida – GDPR – allmän information.

Vid frågor – skicka gärna mail till sekreterare@sphk.se

SPHK önskar dig en bra sommar!

Anders Hörnlund
Ordförande
Svenska Polarhundklubben