Kommitté för WSAs mästerskap

SPHK har vid ett styrelsemöte beslutat att bilda en kommitté med uppgift att hantera information, frågor och intresseanmälningar inför WSAs mästerskap. Kommittén ska bestå av tre SPHK medlemmar som har intresse av att delta eller är engagerade vid WSAs mästerskap.

Arbetet innebär bland annat:

  • Informera om vilka svenska regler som gäller för att få tävla utomlands (SDSF)
  • Informera om vilka vaccinationer som krävs för att tävla utomlands
  • Informera om att medlemskap i SPHK är ett krav för att få tävla på WSA mästerskap
  • Informera om att endast SPHK kan anmäla till WSAs mästerskap
  • Informera SPHK om vilka som deltar på mästerskapet via en samlad lista
  • Informera om senaste datum för betalning och att startavgiften först betalas till SPHK
  • Informerar om hur deltagaren därefter anmäler sig via race data på WSAs hemsida
  • Utse en lagledare för svenska deltagare

 Förslag på personer till kommittén skickas till SPHKs sekreterare sekreterare@sphk.se senast 15 augusti.

För information ring Anders 0705 611516

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK