Sammanfattning från styrelsemöte 2024-05-06

Styrelsen tog del av mötesanteckningarna från medlems- och uppfödarmötet i Degeberga. De frågor som togs upp har fördelats till styrelsen och de olika kommittéerna att arbeta vidare med. Vi publicerar mötesanteckningarna på hemsida och Facebook. Ett datum för styrelsens arbetshelg togs fram och då kommer planering för nästa säsong stå

Fortsätt läsa

Sammanfattning styrelsemöte 2024-04-02

Styrelsen utsåg fyra ordinarie delegater samt fyra ersättare utifrån inkomna förslag till fullmäktige 9 maj. En utvärdering för samojedernas vintersamling skickas ut. Samma frågor som förra året med ett tillägg: Vad kan du bidra med inför och/eller under Furudalsveckan? Utställningshelgen i Degeberga 20–21 april diskuterades. Få anmälda vid mötets genomförande.

Fortsätt läsa

Middag lördag kväll i Degeberga

Efter utställningen på lördagen erbjuder SPHKs rasklubb för samojedhund tacobuffé till en kostnad av 150 kr/person. Anmälan senast tisdag 16 april till ordforande.sam@sphk.se Meddela även om du är i behov av specialkost. Betala senast 16 april till SPHKs rasklubb för samojedhund pg: 23 83 54-5

Fortsätt läsa

Medlems-/uppfödarmöte i Degeberga

SPHK samojed bjuder in till medlems-/uppfödarmöte i Degeberga lördagen den 20 april i samband med utställningen. Mer info kommer framöver. Kommer du att delta på mötet och/eller vill göra något medskick på ämne som kan diskuteras på mötet så mejla det till sekreterare.sam@sphk.se

Fortsätt läsa

Sammanfattning från styrelsemötet 20240229

Styrelsen utvärderade Samojedernas vintersamling i Furudal. Det som främst nämndes var att det var bra att kunna vara på plats och slippa köra i väg, trevlig stämning, se över hur fler kan ställa upp som funktionärer och sedan även det tråkiga efterspelet i sociala medier. Precis som förra året kommer

Fortsätt läsa