Anteckningar från medlems- och uppfödarmötet i Degeberga 2024-04-20

Ankie hälsar alla välkomna och gratulerar alla till fina placeringar i dagens utställning.
Några tankar och funderingar har kommit in. Vi börjar med dem och sedan går vi bordet runt för spontana frågor.
Digitala medlemsmöten önskas – Fungerar bra från styrelsens håll men man ser även ett värde i fysiska möten. Furudal och Degeberga är två tillfällen som idag genomförs, önskvärt om vi kunde ha fyra möten per år. Förslag på att ha ett eller två digitala medlemsmöten på hösten. Gärna något högre upp i landet. Blandat digitalt och fysiskt är mer krävande då det i så fall behövs högtalare, mikrofoner och en tydlig struktur. Det ställer krav på den lokal där det fysiska mötet i så fall är. Årsmöte får inte vara blandat.
Samarbete angående utbildningar med SKK. SKK har flera gratis utbildningar och webbinar som vi försöker förmedla via våra kanaler inom SPHK samojed; Facebook och webbsida. Styrelsen tittar på en typ ros/risstege för att öka att fler kan ställa upp och hjälpa till, till exempel med att ta med en funktionär och få en lägre anmälningsavgift. Som det är nu är det ett fåtal som arbetar för att få ihop de olika aktiviteterna.
Hur får vi fler att ställa upp med olika sysslor? Stugorna i Furudal hyrs ut en vecka i taget. Alla har inte möjlighet att stanna hela veckan och ta ledigt från arbetet. Kan man dela ut till valpköpare och ”nya” så här gör man som funktionär?
Ska vi komprimera lite mer i Furudal så man får välja vilka distanser som ska köras utifrån hur de ligger planerade?
Fler funktionärer önskas även på plats i Degeberga samt hjälp med att få sponsring.
Ibland är det svårt att veta vad som kan behövas hjälp med. Ofta är det en stor hjälp om man bara ställer frågan om man kan hjälpa till med något.
STYRELSEN JOBBAR VIDARE MED DESSA FRÅGOR
_______________________________________________________________________
Skicka prov på genetisk variation – vad vill vi få fram från provsvaren? Viktigt att skilja på hundars ursprung och ras. En hund blir en ras när den får sin stamtavla, inte tidigare.
Finns det intresse hos uppfödare om att skicka in prov på genetisk variation? Önskan om att diskussion tas upp på ett uppfödarmöte.
Angående den diskussion som uppstod efter medlems-/uppfödarmötet i Furudal så kom det frågor angående det som skrivits på Facebooksidor, inte SPHKs facebooksidor. Vid tveksamhet om någon individ bör frågan lyftas vid medlemsmöte/uppfödarmöte och därefter får, beroende på vad som beslutas på mötet, styrelsen uppdraget att arbeta vidare med frågan.
Gonoskopie och BPH? I Europa är det vanligt att man gör det. I diskussionen kom upp att resultatet kan variera på en halvtimme. Ett test gjort på förmiddagen kan visa ett utslag och ett på eftermiddagen ett helt annat. Blir det tillförlitligt? Ska vi leta fel eller förvalta det som är bra?
Om vi upplever att problem uppstår på någon individ får det tas upp till diskussion då.
BPH – hur många har gjort det med sina hundar? Uppmanar oss andra att göra det då det är intressant att se hundens beteende, hur agerar min hund hur ska en samojedhund vara? Alternativt kan man göra en annan form av mental bedömning till exempel ett MH.

UPPDRAG TILL RAS – att ta tag i dessa ämnen.
_________________________________________________________________________
Alternativ till dragprov för meritering är det möjligt? Anledningen till dragproven är en grund för att utvärdera de polara raserna. Vill man utvärdera de polara raserna likvärdigt bör fler samojedhundar testas på typ Polardistans för att få lika villkor. Stort önskemål om att kunna meritera med tvåspann finns, framför allt från ägare med få hundar. Idag känns meriteringarna som om de bara är till för de som kan hålla flera hundar.
Varför ska samojeden ha 5 meriteringar när de andra polara raserna har 3 eller 4?
Räcker ett dp10, dp20 och ett dp60 för att utvärdera sin hund? Upp till det har vi barmarksmeriteringen.
Barmarksmeritering med kickbike för att kunna ta cert diskuteras. Vi måste få till barmarksmeritering för att inte behöva plocka bort från nya revideringen 2027.
Kan vi få fler personer att börja med drag om kickbike tillåts? Styrelsen vill få in dessa önskningar skriftligt för att kunna påverka.
Hur motiverar vi valpköpare att börja med drag?
Snögränsen flyttas högre upp varje år. Förslag har kommit om att minska antalet meriteringstillfällen från SPHK för att få fler deltagande spann. Medlemmarna som var med på mötet anser att det snarare kommer minska då det kan innebära längre resor jämfört med möjlighet att erbjuda meriteringar på flera olika ställen i landet.
Samma med utställningar. Det kostar en del att åka, bo och ställa ut eller köra drag. Kan vi i stället erbjuda fler tillfällen kan det kanske öka tillgängligheten.
UPPDRAG TILL PROV / TÄVLINGSKOMMITTEN – att börja arbeta med dessa frågor.
________________________________________________________________________
Skicka in bidrag till Polarhunden. Idag är den ”ganska tråkig”. Förslag på att skicka in små korta roliga berättelser/upplevelser.
FB-gruppen SAMOJEDER I SVERIGE lägger in tema med uppmaning att skicka in bilder. Förslag att skicka in förslag till Anette (Sekreterare SPHK samojedhund) så lägger vi den uppmaningen där i stället. Sedan kan vi dela till andra FB-grupper.
ÖNSKVÄRT OM MEDLEMMARNA KAN BIDRA MER MED DETTA!
Tack för ett trevligt möte! / Styrelsen