Välkommen till SPHKs Rasklubb för Samojedhund

previous arrow
next arrow
Slider
 

SPHKs rasklubbar har enligt stadgarna till uppgift att inom SPHKs målsättning:

-Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt, bruksmässigt samt exteriört fullgoda hundar.
-Verka för att rasens särprägel bevaras. Allt i enlighet med rasstandard.

  • Dessa mål ska uppnås genom:
  • Information om rasen och dess användningsområden.
  • informativ verksamhet rörande avelsfrågor och genom att följa den avel som sker inom rasen.
  • Stimulera till aktiviteter anpassade för rasen
  • I övrigt arbeta med samma verksamhetsfrågor som SPHK med utgång från den egna rasen

Alla är välkomna på SPHK och rasklubbarnas aktiviteter var som helst i Sverige.