Funktionärer/Kommittéer

Är du intresserad av att hjälpa till i någon kommitté så kontakta sammankallande i kommittén.

RAS och Avelskommitté
Sammankallande
Carina Cansund
E-post Carina

Kommittemedlemmar
Christina Bjerstedt-Ohlsson
E-post Christina B-O

Anneli Jönsson
E-post Anneli

Elisa Perkiö
070-788 05 03
E-post Elisa

 Aktivitet/Furudalskommitté

Sammankallande
Anna Danielsson
E-post Anna

Kommittémedlemmar
Helene Larsson
E-post Helene

Anna Öster

Rikard Linde
E-post Rikard

Anette Klarén
E-post Anette

Utställningskommitté

Sammankallande
Helene Werner
070-412 06 83
E-post Helene

Kommittémedlemmar
Alexander Ringdahl
070-149 26 26
E-post Alexander

Emily Backman
E-post Emily

Christina Bjerstedt Ohlsson
E-post Christina

Mika Sjaunja
E-post Mika

Ungdomskommitté

Sammankallande
Mika Sjaunja
E-post Mika

Kommittémedlemmar
Monika Berglöf
073-612 47 29
E-post Monika

Prov- och meriteringsregelkommitté

Sammankallande
Håkan Nisula
070-797 35 89
E-post Håkan

Kommittémedlemmar
Rikard Linde
E-post Rikard

Elisa Perkiö
070-788 05 03
E-post Elisa

Valberedningen

Sammankallande
Helene Larsson
070-377 44 56
E-post Helene

Kommittémedlemmar
Elina Wanhatalo
Gustaf Hammarkrantz
E-post Valberedningen

Domarkontakt
Christina Bjerstedt ohlsson
070-936 71 88
E-post Christina B-O

Meriteringssekreterare
Håkan Nisula
070-797 35 89
E-post Håkan

Webmaster
Alexander Ringdahl
E-post Webmaster

För frågor kring hemsidan
Webmastermail

För att få något uppladdat på hemsidan, se mail till sekreterare.

Klubbens pg: 23 83 54-5

Swish: 123 473 54 78

Post:
Sekreterare Samojedhund
Carina Cansund
Blads väg 23
382 46 Nybro
E-post Carina