Funktionärer/Kommittéer

Är du intresserad av att hjälpa till i någon kommitté så kontakta sammankallande i kommittén.
Vill du maila någon i kommittéerna klicka på deras namn. 

RAS och Avelskommitté

Uppgift: Arbeta med RAS och genomföra årliga utvärderingar. Ansvara för revideringsarbetet vart 5:e år. 

Sammankallande
Camilla Nyström (av SKK utbildad och diplomerad avelsrådsfunktionär)

Kommittémedlemmar: 
Monica Berglöf
Emma Månsson
Linda Almquist
Anna Palmblad

Avelsrådsrepresentant SPHK C gemensamma avelsråd:
Camilla Nyström 

Exteriördomarkonferens 

Monika Berglöf – rasklubbsrepresentant. Håller kontakt med huvuddomaren inför och under konferensen. 

Camilla Nyström – representant i SPHK C arbetsgrupp för framtagandet av nytt exteriördomarkompendium. 

Meriteringssekreterare

Uppgift: Sköta administrationen kring meriteringsverksamheten samt sammanställa och förbereda listan för årets meriteringstillfällen.

Linda Almqvist
Tel: 013-58373

Utställningskommitté

Uppgift: Arbeta med det praktiska genomförandet av rasklubbens utställningar. 

Sammankallande
Helene Werner
Tel: 070-412 06 83

Kommittémedlemmar
Anneli Jönsson
Tel: 0730-832216

Prov- och meriteringsregelkommitté

Uppgift: Representanter i SPHK C arbetsgrupp inför översyn av regelverket. Årligen mellan revideringarna följa utvecklingen vid proven och bevaka hur regelverket statistiskt faller ut.

Sammankallande
Camilla Nyström

Kommittémedlemmar
Linda Almqvist

Valberedningen

Sammankallande
Michael Berglöf
Tel: 070-727377

Kommittémedlemmar
Helene Larsson
Tel: 070-3774456

Domarkontakt

Annica Uppström
Tel. 070-578 17 16

Webmaster

Leo Kirgios

För frågor kring hemsidan
Webmastermail

För att få något uppladdat på hemsidan, se mail till sekreterare.