Funktionärer

Rasklubbens valberedning
Sara Cansund, sammankallande
Helene Larsson
Gustaf Hammarkrantz
E-post: valberedning.sam@sphk.se

Rasklubbens kommitteér

RAS- och Avelskommitté
Elisa Perkiö, sammankallande
Christina Bjerstedt-Ohlsson
Anneli Jönsson
Elina Wanhatalo
Lotta Eriksson
Helene Larsson
Monika Berglöf
Anette Klarén
E-post: avelskommitte.sam@sphk.se

Aktivitets-/Furudalskommitté
Anette Klarén, sammankallande
Karin Lundwall
E-post: aktivitetskommitte.sam@sphk.se

Utställningskommitté
Helene Werner, sammankallande
Christina Bjerstedt Ohlsson
E-post: utstallningskommitte.sam@sphk.se

Ungdomskommitté
Monika Berglöf, sammankallande
Emma Marklund
E-post: ungdomskommitte.sam@sphk.se

Prov- och Tävlingskommitté
Håkan Nisula, sammankallande
Hanna Sahlén
Elisa Perkiö
Michael Berglöf
E-post: provtavlingskommitte.sam@sphk.se

Anmälan prov och tävling
E-post: anmalan.sam@sphk.se

Meriteringssekreterare
Håkan Nisula
Tel: 079-357 87 32
E-post: meritering.sam@sphk.se

För att få något uppladdat på hemsidan vänligen kontakta sekreterare på e-post: sekreterare.sam@sphk.se
Är du intresserad av att hjälpa till i någon kommitté kontakta sekreterare på e-post: sekreterare.sam@sphk.se eller respektive kommitté.

Webmaster
Alexander Ringdahl
E-post: webmaster.sam@sphk.se