Funktionärer/Kommittéer

Är du intresserad av att hjälpa till i någon kommitté så kontakta sammankallande i kommittén.
Vill du maila någon i kommittéerna klicka på deras namn. 

RAS och Avelskommitté

sammankallande :

Camilla Nyström

kommittemedlemmar:

Monica Berglöf

Anna palmblad

Linda Almqvist

 

Avelsrådsrepresentant SPHK C gemensamma avelsråd:
Camilla Nyström 

Aktivitet/Furudalskommitté

Sammankallande:

Rickard Linde

rickard.linde@telia.com

Exteriördomarkonferens 

Monika Berglöf – rasklubbsrepresentant. Håller kontakt med huvuddomaren inför och under konferensen. 

Camilla Nyström – representant i SPHK C arbetsgrupp för framtagandet av nytt exteriördomarkompendium. 

Meriteringssekreterare

Uppgift: Sköta administrationen kring meriteringsverksamheten samt sammanställa och förbereda listan för årets meriteringstillfällen.

Linda Almqvist
Tel: 013-58373

Utställningskommitté

Uppgift: Arbeta med det praktiska genomförandet av rasklubbens utställningar. 

Sammankallande

Alexander Ringdahl

alle_921@hotmail.se

0701-49 26 26

Kommittémedlemmar

Helene Werner

helene.wrnr@gmail.com

Tele:0704 12 06 83

Ungdomskommitté

Sammankallande:

Sara Edin Måtrensson

sara_anna93@hotmail.com

Prov- och meriteringsregelkommitté

Uppgift: Representanter i SPHK C arbetsgrupp inför översyn av regelverket. Årligen mellan revideringarna följa utvecklingen vid proven och bevaka hur regelverket statistiskt faller ut.

Sammankallande
Camilla Nyström
Kommittémedlemmar
Linda Almqvist

Valberedningen

Sammankallande
Michael Berglöf
Tel: 070-727377

Kommittémedlemmar
Helene Larsson
Tel: 070-3774456

Domarkontakt

Christina Bjerstedt ohlsson

christina@swedsams.se

Tele: 0709-36 71 88

 

Webmaster

Alexander Ringdahl

För frågor kring hemsidan
Webmastermail

För att få något uppladdat på hemsidan, se mail till sekreterare.