Funktionärer

Valberedning SPHK
Helene Larsson, sammankallande
Tel: 070-377 44 56
E-post: Valberedning@sphk.se

Rasklubbens valberedning
Helene Larsson, sammankallanden
Elina Wanhatalo
Gustaf Hammarkrantz
E-post: Valberedning.sam@sphk.se

RAS och Avelskommitté
Carina Cansund, sammankallande
Christina Bjerstedt-Ohlsson
Anneli Jönsson
Elisa Perkiö
Elina Wanhatalo
Lotta Eriksson
E-post: Avelskommitte.sam@sphk.se

Aktivitetskommitte/Furudal
Anna Danielsson, sammankallande
Helene Larsson
Anna Öster
Rikard Linde
Anette Klarén
E-post: Aktivitetskommitte.sam@sphk.se

Utställningskommitté
Helene Werner, sammankallande
Alexander Ringdahl
Emily Backman
Christina Bjerstedt Ohlsson
Mika Sjaunja
E-post: Utstallningskommitte.sam@sphk.se

Ungdomskommitté
Mika Sjaunja, sammankallande
Monika Berglöf
E-post: Ungdomskommitte.sam@sphk.se

Prov- och Tävlingskommitté
Håkan Nisula, sammankallande
Rikard Linde
Elisa Perkiö
E-post: Provtavlingskommitte.sam@sphk.se

Anmälan prov och tävling
E-post: anmalan.sam@sphk.se

Meriteringssekreterare
Håkan Nisula
Tel: 070-797 35 89
E-post: Meritering.sam@sphk.se

För att få något uppladdat på hemsidan vänligen kontakta sekreterare E-post: Sekreterare.sam@sphk.se.
Är du intresserad av att hjälpa till i någon kommitté kontakta sekreterare E-post: Sekreterare.sam@sphk.se eller respektive kommitté.

Webmaster
Alexander Ringdahl
E-post: Webmaster.sam@sphk.se