Licenser & gröntkort

Information om licenser och grönt kort
 

Vid Extra årsmöte 230524 tog SPHK rasklubb för samojedhund beslutet att gå med i Svenska Draghundsportförbundet (SDSF). Detta innebär att du som vill tävla på av SDSF anordnad tävling har möjlighet att lägga din licens i SPHK rasklubb för samojedhund.

 

I samband med att du betalar in licensavgiften på 250 kr till postgiro: 23 83 54-5 skickar du ett mail till kassor.sam@sphk.se så lägger hon in dig inom ett par dagar och du kan sedan tävla för din egen rasklubb.

 

Förtydligande är dock att på meriteringar inom SPHK kommer inte SDSF licens att krävas.