Slädhundsstil

Slädhundstil är när föraren kör en släde som hundarna drar. Hundarna är spända i linor och styrs genom förarens kommandon. De olika tävlingsklasserna är 4- 6- och 8- spann samt en öppen klass med obegränsat antal hundar framför släden. De olika indelningarna är sprint- eller distans tävlingar. När man tävlar i sprint kan sträckorna variera från 5 kilometer upp till 25 kilometer beroende på antal hundar i spannet dessa tävlingar avgörs i två eller tre heat. När det gäller sprint tävlingar så varierar sträckan per dag mellan 40 och 100km. Vid distanstävlingar så måste den tävlande övernatta utomhus tillsammans med sina hundar. I båda tävlingsformerna gäller det att ta sig från start till mål på kortast tid.
De viktigaste hundarna i spannet är ledarhundarna som ska kunna urskilja och förstå innebörden av förarens olika kommandon för bl.a. höger, vänster samt stanna.
Utrustning: Släde, snöankare, draglinor, selar och sist men inte minst hundar som vill dra.