Rasspecifik Avelsstrategi

RASKLUBBENS ARBETE OCH UPPDRAG

RAS 2021- Fastställt av SKK 2021-04-13

RAS Samojedhund 2021 DEL 1 & 2
RAS Samojedhund 2021 – DEL 1 Förenklat RAS
RAS Samojedhund 2021 – DEL 2 Fördjupat RAS
RAS Samojedhund 2021 – DEL 3 Arkivmaterial
EXTERIÖR – UTDRAG UR RAS 2021

ARBETSMATERIAL VID ÖVERSYN INFÖR FASTSTÄLLANDE 2021

BESKRIVNING AV ARBETET MED RAS
Yttrande remiss RAS sammanställning
FÖRANKRING AV ARBETE I RASKLUBBEN

RAS 2013

RAS – För Samojedhund 2013-2018.
RAS 2013 BILAGOR.

RAS 2004

RAS 2004