Information till uppfödare

Uppfödare som vill vara med på Uppfödarlistan på hemsidan för SPHKs rasklubb för Samojedhund är naturligtvis först och främst medlem i rasklubben samt förbinder sig att:

  • Följa SPHKs målsättningar och stadgar
  • Följa SKKs grundregler
  • Sträva efter att följa angivna rekommendationer i RAS
  • På sin hemsida (om man har någon) länka till SPHKs rasklubb för Samojedhund
  • Följa rasklubbens rekommendationer för uppfödningsetik
  • Aktivt delta i rasklubbens uppfödarträffar

SKK har KÖPA HUND https://www.kopahund.se/#/

 

Viktig information angående Ögonlysning:

Fr.o.m. 2017-01-01 är det nya ögonlysningsregler som gäller för att följa RAS. Det som gäller är: Att man skall ögonlysa hunden tidigast vid 18 månaders ålder och sedan med ca 2 års mellanrum och när hunden är ögonlyst två ggr med minst 2 års mellanrum behöver den inte ögonlysas mer. Gäller både hanar och tikar. Ögonlysningsresultatet skall vara utan anmärkning eller det som klassas som inte ärftligt.