Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte Lördag 11 februari kl 17:00 SPHK´s rasklubb för Sammojedhund Plats: Furudal, Rådhusets samlingslokal.
Tid: 2023-02-11 kl 17:00

På dagordningen: ordinarie årsmöteshandlingar

Motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 14/1-2023.
Carina Cansund
Blads väg 23
382 46 Nybro.

E-post: sekreterare.sam@sphk.se

OBS: Om behovet av årsmöteshandlingarna i fysisk form finns, ber vi deltagare/arna skriva ut dessa själva.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2022 :årsmöteshandlingar2022

Årtal på sida 4 skall vara 2022 istället för 2021 och årtal på sida 15 skall vara 2023 istället för 2022.

Stadgar för samojedhund