Föreläsning genetisk variation

Angående föreläsning i ämnet genetisk variation så är det i dagsläget inte aktuellt då avelskonferensen kommer innehålla en föreläsning om det. Av den anledningen kommer vi i nuläget inte erbjuda det före avelskonferensen. Styrelsen kommer ha representanter som deltar på konferensen för att få mer inblick i ämnet. För den

Fortsätt läsa

Avelskonferens

Avelskonferens Hållbar avel för funktion Med start fredag den 6 september i dagarna tre i Eskilstuna anordnar SPHK en avelskonferens där föreläsare fokuserar på hållbar avel.  Läs hela inbjudan här! Från fredag kl 19:30 till söndag kl 14:30 kommer det vara fullt schema med föreläsningar på svenska, norska, danska och

Fortsätt läsa

Sammanfattning från styrelsemöte 2024-05-06

Styrelsen tog del av mötesanteckningarna från medlems- och uppfödarmötet i Degeberga. De frågor som togs upp har fördelats till styrelsen och de olika kommittéerna att arbeta vidare med. Vi publicerar mötesanteckningarna på hemsida och Facebook. Ett datum för styrelsens arbetshelg togs fram och då kommer planering för nästa säsong stå

Fortsätt läsa

Sammanfattning styrelsemöte 2024-04-02

Styrelsen utsåg fyra ordinarie delegater samt fyra ersättare utifrån inkomna förslag till fullmäktige 9 maj. En utvärdering för samojedernas vintersamling skickas ut. Samma frågor som förra året med ett tillägg: Vad kan du bidra med inför och/eller under Furudalsveckan? Utställningshelgen i Degeberga 20–21 april diskuterades. Få anmälda vid mötets genomförande.

Fortsätt läsa