Sammanfattning styrelsemöte 2024-04-02

Styrelsen utsåg fyra ordinarie delegater samt fyra ersättare utifrån inkomna förslag till fullmäktige 9 maj. En utvärdering för samojedernas vintersamling skickas ut. Samma frågor som förra året med ett tillägg: Vad kan du bidra med inför och/eller under Furudalsveckan? Utställningshelgen i Degeberga 20–21 april diskuterades. Få anmälda vid mötets genomförande.

Fortsätt läsa

Middag lördag kväll i Degeberga

Efter utställningen på lördagen erbjuder SPHKs rasklubb för samojedhund tacobuffé till en kostnad av 150 kr/person. Anmälan senast tisdag 16 april till ordforande.sam@sphk.se Meddela även om du är i behov av specialkost. Betala senast 16 april till SPHKs rasklubb för samojedhund pg: 23 83 54-5

Fortsätt läsa

Inbjudan till SPHKs styrelse, revisorer, fullmäktigedelegater och medlemmar

Svenska Polarhundklubbens fullmäktigemöte Svenska Polarhundklubbens fullmäktigemöte torsdag den 9 maj 2024, Ånnaboda i samband med utställning. Mötet börjar klockan 16:00   Alla medlemmar är välkomna, men det är endast rasklubbarnas utsedda delegater som har rösträtt. Dagordning, möteshandlingar och lokal kommer att finns på SPHKs hemsida. mvh Styrelsen för svenska Polarhundklubben

Fortsätt läsa