Brådskande uppmaning!

SPHK har en bokad utställning i Tånga Hed till den 31 augusti och vi behöver någon/några som kan ta på sig detta uppdrag och vara kontaktpersoner och göra förberedelsearbetet för utställningen. 
Domare, ringsekreterare och plats är bokad.
 
En allmän uppmaning är att om vi inte få tag på personer som vill engagera sig i utställningen så blir den avbokad, möjligen redan i år.
Råd och stöd får man från oss i utställningskommittén.
 
Du som vill hjälpa till med detta skicka ett mail till utställningskommittén.
Kontaktperson: Helen Söderström.