Föreläsning genetisk variation

Angående föreläsning i ämnet genetisk variation så är det i dagsläget inte aktuellt då avelskonferensen kommer innehålla en föreläsning om det. Av den anledningen kommer vi i nuläget inte erbjuda det före avelskonferensen. Styrelsen kommer ha representanter som deltar på konferensen för att få mer inblick i ämnet. För den som är intresserad finns möjlighet att delta i konferensen som är i början av september, se föregående inlägg.