Sammanfattning från styrelsemöte 2024-05-06

Styrelsen tog del av mötesanteckningarna från medlems- och uppfödarmötet i Degeberga. De frågor som togs upp har fördelats till styrelsen och de olika kommittéerna att arbeta vidare med. Vi publicerar mötesanteckningarna på hemsida och Facebook. Ett datum för styrelsens arbetshelg togs fram och då kommer planering för nästa säsong stå på agendan samt de frågor som uppkommit efter utvärderingen av Samojedernas vintersamling i Furudal. Utvärderingen sammanfattas och publiceras på hemsida, Facebook och skickas även till Polarhunden.
Ett frågeformulär kommer gå ut till medlemmarna efter sommaren angående revidering av meriteringsregler 2027.
Några frågor från medlemmar har kommit in och är besvarade men en del av svaren ska kompletteras.
De kommittéer som haft möte rapporterade om sina arbeten. Prov- och tävlingskommittén meddelade att det fortfarande är vissa felaktigheter på SKK för Furudalsresultaten. Resultat för DP10 Koppången/Orsa är inrapporterat. Utställningskommittén ska under hösten lämna in ansökan för 2026.
RASA har haft möte och bland annat diskuterat genetisk variation, genetisk doping och ED-röntgen.
Aktivitets- och Furudalskommittén har inte haft möte ännu. Ett uppdrag kommittén har är att sätta ihop en detaljerad lista över funktionärsuppgifter för Furudal. Ungdomskommittén har inte haft möte.
Vi frågor kontakta styrelsen via mejl till sekreteraren  – sekreterare.sam@sphk.se
/STYRELSEN