Sammanfattning styrelsemöte 2024-04-02

Styrelsen utsåg fyra ordinarie delegater samt fyra ersättare utifrån inkomna förslag till fullmäktige 9 maj.

En utvärdering för samojedernas vintersamling skickas ut. Samma frågor som förra året med ett tillägg: Vad kan du bidra med inför och/eller under Furudalsveckan?

Utställningshelgen i Degeberga 20–21 april diskuterades. Få anmälda vid mötets genomförande. Anmälan förlängd. Medlems- och uppfödarmöte genomförs på lördagen efter utställningen. Middag anordnas på lördagskvällen. Ingen anmälan till medlems- och uppfödarmötet. Anmälan till middagen senast 16 april till ordforande.sam@sphk.se.

Mer info kommer efter anmälningstiden för utställningen har gått ut.

Rapport från kommittéer:

Prov- och tävlingskommittén: Fortfarande felaktiga resultat från Furudal på SKK.

RAS-och Avelskommitté: Avelskonferens 6–8 september. Kommittén kommer ta upp möjligheten att genomföra ett digitalt uppfödarmöte liksom om en digital föreläsning angående genetisk variation kan erbjudas.
Styrelsen återkommer med information om innehåll och tidpunkt.

Kontakta styrelsen via mejl till sekreteraren vid frågor – sekreterare.sam@sphk.se

/STYRELSEN