Medlems- och uppfödarmöte i Degeberga 20 april 2024

Lördagen den 20 april ca en timme före middagen på kvällen har vi ett medlems- och uppfödarmöte. Tid är beroende av när utställningen är avslutad och kommer annonseras på plats så fort vi vet.

Är du på plats och har önskemål om ämne vi ska ta upp så meddela det till sekreterare.sam@sphk.se.

Ingen anmälan krävs.